Skip to the content

Delta i kampen: skriv under upprop för en värld fri från våld och trakasserier på arbetsplatsen!

Var tredje kvinna utsätts för våld och trakasserier på jobbet. #MeToo blev en vändpunkt, ett uppvaknande som synliggjorde hur utbrett våld och trakasserier mot kvinnor är. Du kan delta i kampen för förändring genom att skriva under vårt internationella upprop.

Faktum är att endast ett fåtal länder i världen har effektiva lagar och strategier på plats för att förebygga och hantera könsrelaterat våld och trakasserier på arbetsplatsen. Under den internationella arbetskonferensen i juni kommer regeringar, arbetsgivare och fackföreningar att försöka förhandla fram en internationell lag som ska stoppa våld och trakasserier i arbetslivet.

I Sverige är det viktigt att pressa på för att ILO-konventionen som ratificerats av regeringen ska omsättas i lagstiftning, men också bidra till attitydförändringar och skapa verklig förändring i samhället i stort och på våra arbetsplatser.

Globalt sett lever många kvinnor och icke-binära i stor utsatthet och det är viktigt att vi sätter press på de länder som hittills ställt sig negativa till konventionen och därmed riskerar hindra att den blir verklighet. Att skriva under uppropet är alltså viktigt för att skapa förändring för kvinnor i Sverige, men även en handling av solidaritet med våra systrar i andra länder.

Skriv under för att stoppa könsrelaterat våld och trakasserier idag! Du hittar uppropet här

Uppropet är startskottet för en treårig global kampanj

Den första maj i år lanserade ActionAid en global kampanj om kvinnors arbete, anständigt arbete och offentliga tjänster. Kampanjens första fas fokuserar på ILO: s konvention om könsrelaterat våld på arbetsplatsen. Uppropet där vi strävar efter att samla minst 50 000 underskrifter är startskottet på den treåriga kampanjen ”Arbetande kvinnor, förena er!”