Skip to the content

Välkommen att nominera dig själv eller någon du tror passar till vår styrelse, valberedning eller som medlemsrevisor!

ActionAid Sverige är del av en global rörelse som finns i 45 länder. De senaste åren har organisationen tagit fram en ny strategisk inriktning och stärkt arbetet för kvinnors rättigheter både i Sverige och i andra länder där organisationen är aktiv. ActionAid Sverige arbetar strategiskt för att stärka sin position och har en tydlig ambition att utöka verksamhet och insamlingsresultat. Som förtroendevald har du en viktig roll att skapa förutsättningar för att organisationen ska lyckas.

Förtroendeuppdrag för ActionAid sker på ideell basis.

Till vår styrelse välkomnar vi nomineringar av kandidater med nedan kompetenser och egenskaper:

• Erfarenhet från styrelsearbete/styrelseansvar.
• Ett stort kontaktnät som är relevant för en civilsamhällesaktör med privata såväl som institutionella givare.
• Erfarenhet och nätverk från näringslivet/stiftelser/filantroper/bistånd.
• Erfarenhet av utvecklingssamarbete, globala rättighetsfrågor och aktivism.

Är du utöver detta innovativ och har erfarenhet av digital marknadsföring och kommunikationsarbete ser vi det som ett stort plus.

Vi är en organisation som eftersträvar mångfald och vi välkomnar alla nomineringar oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation.

*Styrelsearbetet sker delvis på engelska.
*Styrelsen ses tre heldagar per år och telefonmöten sker rullande.

Skicka in din nominering senast söndagen den 28 april till valberedningen@actionaid.org - Årsmötet då val till förtroendeposter görs, äger rum den 27 maj kl. 17-19.