Skip to the content

Coddie är by-sekreterare i sitt samhälle. Hon menar att katastrofinsatser måste genomföras så att kvinnor bättre drar nytta av dem, eftersom de drabbas hårdare än män. Coddie säger att hon vill se fler kvinnor i ledande positioner för att minska kvinnors utsatthet under och efter katastrofer.

Efter cyklonen Idai drabbade Zimbabwe och området där Coddie bor bestämde hon sig för att delta i kommittén som arbetar för att minska samhällets utsatthet för katastrofer. Kommittén fokuserar nu på att göra tillgången till vatten mindre sårbar när framtida katastrofer inträffar. Coddie berättar att tidigare när kvinnor i hennes by försökt höja sina röster så har de mobbats och tystats ner av männen. Detta börjar nu förändras som ett resultat av att fler kvinnor tar ledande roller i samhället. Sakta men säkert börjar de patriarkala strukturer som håller kvinnors rättigheter tillbaka att förändras.     

ActionAid har nu gått från de akuta katastrofinsatserna till en första återuppbyggnadsfas där de som drabbats av cyklonen Idai får stöd som hjälper dem att återhämta sig. Arbetet handlar bland annat om att se till att familjer har någonstans att bo, att barnen kan börja i skolan igen och att de försörjningsmöjligheter som förstörts kan återupptas. ActionAid når över 5 000 invånare i Chimanimani och Chipinge med våra insatser där vi ger psykosocialt stöd, skapar säkra utrymmen för kvinnor och flickor för att minska sexuella övergrepp och våld mot kvinnor samt bygger tillfälliga bostäder och toaletter. Förstörda vattenkällor rehabiliteras och ett försörjningsprogram förser invånarna med frön att så för att få igång jordbruket igen.