Skip to the content

Många småjordbrukare i Ghana har drabbats hårt av klimatförändringarna och tvingas anpassa sitt jordbruk för att göra det motståndskraftigt. En av dem är Dora Klu, som menar att ett stort ansvar vilar på rikare länder och deras storindustrier.

Dora Klu och hennes man Azu bor i Voltaregionen i Ghana. I decennier har de livnärt sig på att odla grönsaker. Men skördarna förändras. Trakten har drabbats av torka, som samtidigt drar med sig nya skadedjur. Det oförutsägbara vädret gör det svårt för Dora att lita på att skörden blir tillräckligt stor, vilket under tidigare år aldrig varit ett problem. Odlingarna ger idag 30 procent lägre avkastning jämfört med året innan. Småjordbrukarna i trakten står för den största delen av regionens livsmedel, men det är många av dem som numera har fått försämrade skördar och svårare att försörja sig och sina familjer.

"Jag förstår att länder i väst med stora fabriker har bidragit mycket till klimatförändringarna, och nu vill jag uppmana dem att upphöra med miljöförstöringen eftersom vi drabbas hårt", säger Dora.

ActionAid arbetar för att stärka människors möjlighet att anpassa sig till och hantera effekterna av klimatförändringarna. Dora har anslutit sig till en kvinnogrupp där hon har utbildats i olika hållbara jordbruksmetoder som gör hennes jordbruk mer motståndskraftigt och anpassningsbart.