Skip to the content


ActionAid utsedda till Rådet för erfarenhetsutbyte

ActionAid är en av 10 organisationer som Socialstyrelsen utsett till Rådet för erfarenhetsutbyte 2020. Tillsammans med Män för Jämställdhet kommer ActionAid att medverka inom området Motverka våld mot kvinnor.

Rådet för erfarenhetsutbyte har till uppgift att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter och därigenom bistå Socialstyrelsen med information och insikter. Socialstyrelsen bistår de deltagande organisationerna med information om erfarenheter eller frågor som rör statsbidraget utifrån Socialstyrelsens perspektiv

De fem aktuella områdena är:

- alkohol och narkotika (2 representanter)
- utsatta barn och deras familjer (2 representanter)
- motverka våld mot kvinnor (2 representanter)
- ge stöd till efterlevande (1 representant)
- främja en god hälsa i befolkningen (1 representant)

Vi är glada för förtroendet och ser fram emot att delta i arbetet tillsammans med Socialstyrelsen och övriga organisationer.