Skip to the content

ActionAid rustar i kampen mot coronaviruset

I tider som dessa påminns vi om hur livsavgörande rätten till sjukvård kan vara. Många av kvinnorna som bor i de länder där ActionAid arbetar saknar tyvärr den rätten. Världshälsoorganisationen rekommenderar att varje land har minst 44 läkare per 10 000 invånare. I Uganda är den siffran åtta, i Tanzania bara två.
 
Vi vet redan nu att viruset drabbar redan utsatta grupper hårdast. Kvinnor och flickor är inget undantag. I takt med att landsgränser stängs och människor isoleras försvagas kvinnors möjlighet till organisering och påverkan. Isolering och ekonomisk kris riskerar att öka våldet mot kvinnor som lever med våldsamma män. Dessutom medför kvinnors överrepresentation inom sjukvården att de löper högre risk att smittas. Ytterligare en aspekt är kvinnors obetalda vårdinsatser i hemmet som väntas öka när barn stannar hemma från skolan och familjemedlemmar blir sjuka.

Mot bakgrund av det allvarliga läget i världen känns det extra glädjande att kunna dela en positiv historia från ett av de områden där ActionAid arbetar. Förra veckan tog kvinnor som deltagit i ActionAids ledarskapsutbildning på ön Vanuatu utanför Australien initiativet och skickade ut ett sms med viktig information om hur människor kan agera förebyggande mot COVID-19. Över 70 000 människor – en fjärdedel av befolkningen – nåddes av informationen. Arbetet skedde i samarbete med hälsoministeriet.
 
Betydelsen av kvinnors ledarskap i katastrof blir extra tydlig i lägen som dessa. När kvinnor leder förebyggande insatser har det positiva effekter på hela samhällen, inte minst önationer som Vanuatu där infrastrukturen är bristfällig och fattigdomsnivån hög. Därför har ActionAid alltid fokus på kvinnors ledande roller i humanitära kriser – oavsett om det handlar om krig, naturkatastrof eller pandemi.

Vi hoppas att du vill vara med och kämpa för att fler insatser likt den på Vanuatu ska kunna bli verklighet.

Ta hand om dig själv, dina nära och kära.