Skip to the content

Bilden är från en av ActionAids samtalsträffar om kvinnlig könsstympning 2019.

Digitalt dialogmöte om kvinnlig könsstympning med berörda grupper 

Torsdagen den 26 november bjuder ActionAid Sverige in till ett dialogmöte via Zoom om arbetet mot kvinnlig könsstympning (KKS)Detta är ett arbete som ActionAid bedriver tillsammans med berörda grupper och yrkesverksamma i Sverige. Du som är berörd och/eller intresserad av arbetet är välkommen att ta del av och lyssna samt föra dialog om arbetet moKKS och hur det har påverkats av de rådande omständigheterna kopplat till covid-19.  

Mötet är en del av ActionAid Sveriges verksamhet, Ett tryggt rum - mot kvinnlig könsstympning. Parallellt med detta arbetar ActionAid även med gruppträffar där deltagarna kan dela med sig av sina erfarenheter samt diskutera och reflektera kring sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på könsstympning.  

Datum: 26 november  2020  
Tid: 9:00-12:00  
Plats: Zoom – en digital plattform för möten och föreläsningar.   
Vill du medverka på dialogmötet anmäler du dig till: malin.thoerner@actionaid.org så snart som möjligt för att säkra din plats. Du kommer att få en Zoom-länk via email som bekräftelse på din anmälan.   

Program för dagen:  
9:00 ActionAid presenterar och välkomnar.   
9:10 Deltagare från Ett tryggt rum berättar hur   
kvinnlig könsstympning påverkar berörda grupper.   
9:4Elisabeth Ubbe, fotojournalist och barnmorska presenterar berättelser av kvinnor ur hennes bok: Kvinnlig könsstympning.   
10:10 PAUS 
10:20 Cecilia Berger, överläkare på Amelmottagningen som tar emot kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning.    
10:40 Isma Benboulerbah från End-FGM-nätverket i Europa presenterar ungas roll i kampen mot kvinnlig könnstympning (in English) 
11:00 Öppen dialog med medverkade och deltagare.  
11:45 Avslutade ord av ActionAid 

Varmt välkommen!