Skip to the content

Föreläsning om asylrätten kopplat till kvinnlig könsstympning (KKS)  

20 000 flickor och kvinnor från länder där kvinnlig könsstympning är vanligt söker årligen asyl i EU-länder. Trots att ingreppet klassas som en form av tortyr och bryter mot såväl FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna som barnkonventionen är det många som nekas sin rätt till asyl efter att de uppgett kvinnlig könsstympning som grund för sin ansökan.

Välkommen till ActionAids föreläsning om lagstiftningen och asylrätten kopplat till kvinnlig könsstympning (KKS) i Sverige. Föreläsningen sker i samarbete med Asylbyrån i Stockholm.  

Biträdande jurist på Asylbyrån, Anton Kantor kommer att presentera information om rätten till asyl kopplat till KKS och vad den svenska lagstiftningen säger. 

Som medverkande kommer du få ta del av de grundläggande rättigheterna till asyl och hur Sverige hanterar asylrätt kopplat till KKS. Du kommer också kunna ställa frågor direkt till Asylbyrån efter föreläsningen. 

När: torsdagen 29/10 Klockan 14:30 (föreläsningen varar ca 60 min inkl. frågor) 

Var: Föreläsningen kommer att ske via Zoom - en digital plattform för möten och föreläsningar, se länk nedan. https://zoom.us/j/92293690370?pwd=a0gzSXR6UHIwUXdpdFYvTnVQd2dldz09  
 
Anmälan: För att medverka krävs en kod. Skicka ett mail med ditt fullständiga namn och info om deltagande till: malin.thoerner@actionaid.org. 
Du kommer då att få en kod skickad via mail. 
 
Föreläsningen kommer att hållas på svenska. 

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.  

Varmt välkommen  
ActionAid