Skip to the content

190 organisationer kräver ökad finansiering av utbildning efter Covid-19

Den 28 juli 2020 anordnade ActionAid ett webinar för att diskutera de effekter som Covid-19 haft på utbildningssystemen världen över. Sammankomsten resulterade i att totalt 190 organisationer från 55 länder skrev under en 10-punktslista där vi kräver ökat fokus och finansiering till världens utbildningssystem. 

Covid-19 har redan kastat 1,5 miljarder barn ur skolan och med utbildningssystem som redan innan stod inför en förödande kris vad gäller offentlig finansiering är det oklart hur många av dessa barn som kommer att kunna återvända till skolan, eller hur kvaliteten på utbildningen kommer att vara. UNESCO uppskattar att utbildningsbudgeten  kommer att minska med minst 210 miljarder dollar från nästa år på grund av nedgång i BNP.

Trycket på att omfördela resurser från skola till hälsa och sociala skyddsnät, kan dessutom göra att utbildningsbudgeten minskar med 5 procent, vilket motsvarar en total förlust på 337 miljarder dollar.

Detta scenario är sannolikt - men inte oundvikligt. Med politisk vilja, djärva lösningar och brådskande åtgärder kan vi tillsammans förhindra att en utbildningskatastrof utlöses i kölvattnet av Covid-19.

Tillsammans med 189 andra organisationer har ActionAid tagit fram en agenda för omvandling av utbildningsfinansieringen - en agenda som har stöd från hela världen. 

Läs hela inlägget och 10-punktslistan från ActionAid och övriga 189 organisationer här.

Förändring i rätt riktning är möjlig!