Skip to the content

Den 1 september 2020 tillträdde vår nya generalsekreterare Jennifer Vidmo. Nedan får du möta henne i fyra korta frågor. 

Vem är Jennifer Vidmo?

Aktivisten som skulle rädda hela världen. Som har fattat att det måste ske bit för bit – tillsammans med många. Och med struktur, ordning, fokus och avgränsning.

Varför är organisationer som ActionAid viktiga?

Så länge världen behöver kämpa för att nå uppsatta, överenskomna, högst rimliga mål så kommer organisationer som ActionAid behövas. I kriser och katastrofer vi ser runt om i världen kastas människor, som redan lever under utmanande förhållanden ännu längre in i fattigdom och utsatthet. Flickor och kvinnor riskerar i en katastrof eller kris att hamna längre bort ifrån makten och kontrollen över sina egna liv då de ofta förlorar den inkomst de har, riskerar att inte kunna återvända och slutföra skolan eller utsätts för våld. ActionAid arbetar tillsammans med flickor och kvinnor för att skapa en hållbar framtid, genom att inkludera kvinnor i fattigdomsbekämpning skapas förutsättningar för en långsiktig förändring i världen.  

Vad gjorde du innan du kom till ActionAid?

Engagemanget för frågor som syftar till att bidra till en bättre värld har alltid funnits hos mig. Jag har arbetat med psykosocialt stöd till barn i flyktingsituationer och naturkatastrofer, antirasism i skolan och värdebaserat ledarskap i organisationer. Nu senast arbetade jag som regionchef i Asien med fokus på landsbygdsutveckling och kvinnors rättigheter. Arbetet med att skapa förutsättningar för långsiktig förändring som utgår en specifik kontext synliggör kraft och svagheter både hos mig själv och i den värld som jag har fötts in i och jag lär mig så mycket från vänner och okända förebilder runt om i världen varje dag, det är en lyx.

Var tror du ActionAid är om fem år?

Jag tror att vårt arbete har tagit några steg framåt i den globala utvecklingen mot allas rätt till sina rättigheter. Jag tror att vi kan få fokusera på kvinnors ledarskap mer än kvinnors deltagande, att vi förhandlar med stater om förbättrade villkor istället för några villkor alls och där kvinnliga och manliga feminister sida vid sida skapar förutsättningar för nästa generation att inte hindras av orättvisa strukturer baserade på kön.