Skip to the content


Covid-19 - dubbel nödsituation för utsatta länder

ActionAids arbete för att minska smittspridningen och konsekvenserna av Covid-19 fortsätter. Vi arbetar i några av världens mest utsatta länder. Här befann sig människor i kris redan innan pandemin, och i takt med att viruset fortsätter att spridas blir situationen allt mer akut.  

Läs om läget och vårt arbete i sju länder här.

I våra insatser strävar vi alltid efter att främja kvinnors ledarskap och synliggöra flickors och kvinnors behov. Kvinnor saknar ofta tillgång till grundläggande rättigheter och blir därför extra utsatta under katastrofer. Exempelvis rapporterar nu land efter land om ökat våld mot kvinnor till följd av åtgärderna mot Corona-viruset. Vår senaste rapport bekräftar den skrämmande utvecklingen.

Vad gör ActionAid?

Tillsammans med andra lokala organisationer arbetar ActionAid för att de människor som är i störst behov av hjälp snabbt nås av stöd, information och förnödenheter. Som i allt arbete har vi ett särskilt fokus på flickor och kvinnor eftersom de drabbas hårdast. Det är också kvinnor som leder ActionAids arbete för att minska smittspridningen. Över hela världen - från Nepal och Indien till Liberia och Kenya - distribuerar lokala kvinnogrupper hälsoinformation, livräddande råd och hygienutrustning till de mest utsatta samhällena. Vi delar också ut matpaket och förnödenheter i länder där miljoner utsatta familjer helt har gått miste om sin försörjning.

På många platser förvärras situationen i rasande fart, och vi måste snabbt nå fler människor. Några exempel på vad vi kan göra med din hjälp:

  • 125 kronor räcker till ett hygienkit för en familj under en månad i Senegal.
  • 160 kronor räcker till 50 ansiktsmasker för flickor och kvinnor som lever I flyktinglägren i Bangladesh där närmare 800 000 rohingyer lever på mycket liten yta. 
  • 250 kronor räcker för att nå ut med information om pandemin till 1000 personer via SMS i Kenya.
  • 375 kronor kan förse en familj på 4-6 personer i Indien med viktiga föremål som filt, sovunderlag, lampa, presenning, rep och lakan.
  • 1000 kronor kan bidra till att en familj i Somaliland som har förlorat sin försörjning får mat och förnödenheter i en månad.
  • 2700 kronor räcker till skyddsutrustning för fem hälsoarbetare som står i frontlinjen för bekämpningen av Corona.
  • 10 000 kronor säkerställer att 10 familjer i Palestina får matpaket med de förnödenheter som krävs under karantäntiden.


Vill du stötta arbetet? Swisha din gåva till 900 08 37. TACK!