Skip to the content

Är du intresserad av förtroendeuppdrag inom ActionAid Sverige?

ActionAid Sverige är del av en global rättighetsorganisation som finns i 46 länder. Vi arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld, med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter i Sverige såväl som i vårt internationella arbete. ActionAid Sverige arbetar strategiskt för att stärka sin position och har en tydlig ambition att utöka sin verksamhet och stärka sitt insamlingsresultat. Som förtroendevald har du en viktig roll att skapa förutsättningar för att organisationen ska lyckas.

Välkomna att nominera kandidater till styrelsen med nedan kompetenser och egenskaper:

 • Erfarenhet från styrelsearbete/styrelseansvar
 • Ett stort kontaktnät som är relevant för en civilsamhällesaktör med privata såväl som institutionella givare.
 • Erfarenhet och nätverk från näringslivet/stiftelser/filantroper/bistånd.
 • Djup förståelse för en global organisations finansiella förutsättningar och utmaningar.
 • Erfarenhet av lokalt, nationellt eller globalt rättighetsarbete och gärna också av arbete i ideell organisation eller nätverk.

Inför kommande val avseende verksamhetsår 2021/2023 är det meriterande om den nominerade har erfarenhet inom:

 • Erfarenhet av strategiskt arbete och organisationsutveckling
 • Arbetar inom juridiskt område
 • Erfarenhet av arbete med personalfrågor

*Styrelsearbetet sker delvis på engelska.

*Styrelsen ses mellan fem och sju gånger per år och telefonmöten sker rullande.

Vi söker även kandidater till förtroendeuppdrag i valberedningen och som föreningsrevisor:

Till valberedningen söker vi medlemmar som har:

 • Ett stort kontaktnät som är relevant för en civilsamhällesaktör.
 • Förståelse för hur en ideell organisation fungerar och vikten av rätt kompetens i dess styrelsearbete.
 • Förståelse för vilka utmaningar och möjligheter en ideell organisation har vad gäller finansiering. Gärna erfarenhet från en liten organisation.

Vi är en organisation som eftersträvar mångfald och vi välkomnar alla nomineringar oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation.

Årsmötet, då val till förtroendeposter görs, kommer äga rum i maj. Med anledning av rådande pandemi kommer vi att återkomma med information om mötets utformning.

Kontakt:

Har du frågor eller vill nominera dig själv eller andra kandidater för ovan uppdrag? Välkommen att höra av dig till valberedningen@actionaid.org. Vi vill ha din nominering senast 31 mars.


ActionAids valberedning:
Emelie Telander, ordförande
Boel Sundwall
Johan Hyltenstam