Skip to the content

Många framgångar i ActionAids kvinnoedda insatser mot covid-19 - men arbetet långt ifrån över

ActionAids insatser mot covid-19 nådde under 2020 ut till mer än 21 000 000 miljoner människor i 40 länder. Insatserna har letts av lokala kvinnogrupper som utbildats i ledarskap och katastrofberedskap av ActionAid. 

Covid-19 har lett till enorma förluster och många bakslag för flickors och kvinnors rättigheter världen över. Land efter land har rapporterat om hur våldet mot kvinnor har ökat, flickors möjlighet att gå i skolan hotas och kvinnors obetalda arbetsbörda i hemmet har vuxit. Det här är bara några exempel på hur pandemin förstärkt redan existerande orättvisor. 

Som alltid när en katastrof slår till arbetar ActionAid för att lyfta de lokala kvinnornas kapacitet, behov och ledarskap. Därför har insatserna mot covid-19 i stor utsträckning letts av lokala kvinnogrupper som utbildats i katastrofberedskap och ledarskap av ActionAid. 

Den här kvinnoedda strategin genomsyrar alla ActionAids insatser i samband med kriser och katastrofer. Vi tillämpar den både för att kvinnors möjlighet att leda ökar deras status och inflytande i samhället, men också för att kvinnor har en unik förmåga att identifiera och tillgodose behov som påverkar hela samhällen i positiv riktning. 

Insatserna under den rådande pandemin handlar framför allt handlat om att tillgodose akuta behov och stärka människors grundläggande rättigheter. Informationsspridning har varit en viktig del av arbetet, liksom utdelning av förnödenheter som mat, hygiennit och desinfektionsutrustning. Psykosocialt, ekonomiskt och arbetsrelaterat stöd till de mest utsatta grupperna, däribland flickor och kvinnor, är också mycket centralt.

Samtidigt som vi i Europa och stora delar av världen nu håller på att rulla ut vaccinationsprogram är människor i många av de länder där ActionAid arbetar inte ens i närheten av ett vaccin. Våra lokala insatser med kvinnor i spetsen fortsätter därför med full kraft. 

Läs mer om vårt arbete i katastrofer här. 

Läs mer om våra insatser mot covid-19 i olika länder här.