Skip to the content

Den snabba smittspridningen av covid-19 fortsätter i Indien
Den snabba smittspridningen av covid-19 fortsätter i Indien

Fortsatt pressat läge i Indien

Dagligen insjuknar ca 300 000 människor i Covid-19 i Indien. Lika många beräknas ha avlidit till följd av sjukdomen. Sjukhusen är överfulla, och många saknar både personal och utrustning. Kritiken mot regeringens hantering har varit skarp, kritiker menar att regeringen och premiärminister Narenda Modi inte ha tagit smittspridningen på allvar och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda befolkningen 

Situationen är akut och pandemin kommer få långtgående effekter. Omkring 90 procent av Indiens arbetskraft, cirka 450 miljoner människor, arbetar inom den så kallade informella sektorn. På grund av alla nedstängningar står många av dessa människor nu helt utan inkomst eller skyddsnät från samhället. Andra tar sig trots lockdowns ut för att arbeta, då det är enda sättet att överleva. De riskerar därmed att smittas och med väldigt osäker tillgång till vård. ActionAids insatser kan därför inte begränsas till att förhindra smittspridningen utan vi måste också trygga inkomster och i vissa fall erbjuda ekonomiskt stöd.

Så påverkas flickor och kvinnor

Humanitära kriser drabbar flickor och kvinnor hårdast och effekterna av covid-19 är inget undantag. Kvinnor ligger i framkant i kampen mot covid-19 och utgör upp till 70 procent av världens hälsoarbetare. De har dragit det tyngsta lasset av vårdarbete och hemundervisning sedan pandemin bröt ut. Flickor har i större utsträckning än pojkar tvingats hoppa av skolan i en majoritet av de länder där ActionAid arbetar. Samtidigt ser vi hur våldet mot kvinnor ökar, framförallt i hemmen. Därför har ActionAid även i arbetet mot covid-19 ett speciellt fokus på flickor och kvinnor. 

Våra insatser

ActionAid arbetar i stora delar av landet och har senaste veckorna bistått med direkthjälp i form av kontanter i vissa fall, medicin i andra, och hundratals matpaket per dag. Till de kommunala sjukhusen i Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar har ActionAid bistått med 100 syrgastuber. I flera andra delstater stöttar vi upp den befintliga sjukvården, med både personal och material. ActionAids hjälplinjer per telefon tar emot 1000 samtal per dag och bistår med information, stöd och kontakter. Samtidigt fortgår informationskampanjer på många platser i landet, för att informera om hur man kan förhindra och förebygga smittspridning. Arbetet för att skydda flickor och kvinnor fortgår med härbärgen för kvinnor som flyr våld i hemmet och andra insatser för att skydda flickor och kvinnor. 

Totalt 100 000 människor beräknas nås av våra insatser. Ditt stöd och engagemang gör skillnad och räddar liv. Varmt tack för att du är med oss!