Skip to the content

Kakoli Begum, Bangladesh, har tvingats lämna sitt hem flera gånger på grund av de naturkatastrofer som uppstår til följd av klimatförändringar.

Klimatförändringar kan tvinga 62 miljoner på flykt i Sydasien

Idag tvingas 18 miljoner människor lämna sina hem på grund av de allt allvarligare naturkatastrofer som uppstår till följd av klimatförändringarna. År 2050 beräknas den siffran vara 62 miljoner bara i Sydasien. Det är lika många människor som världen över tvingas fly från sina hem på grund av krig och konflikt. Det här visar en ny undersökning som ActionAid gjort i Bangladesh, Indien, Nepal, Pakistan och Sri Lanka – fem länder som drabbats hårt av översvämningar, torka, tyfoner och cykloner.

ActionAid arbetar på flera sätt för att öka människors möjlighet att vara rustade inför klimatförändringarnas effekter. Som alltid har vi ett särskilt fokus på flickor och kvinnor eftersom de påverkas allra mest när katastrofer slår till.

Kakoli Begum
 bor i regionen Pushurbunia i Bangladesh. Hon är en av kvinnorna som ActionAid utbildat i katastrofberedskap. Kakoli har tvingats lämna sitt hem flera gånger på grund av naturkatastrofer. Första gången var efter cyklonen Sidr, 2007, då hon tvingades fly mitt i natten med sin då tre-årige son. När de återvände efter att cyklonen lagt sig var både huset och familjens odlingar förstörda.

För att ha råd att bygga upp huset igen fick familjen sälja sin enda ko som varit en viktig inkomstkälla. För att kunna försörja familjen fick Kakoli och henne man
 lämna sonen hos hennes mamma och flytta till huvudstaden Dhaka. Kakoli fick anställning i en textilfabrik men längtade ständigt hem och när hon blev gravid igen beslutade hon sig för att flytta tillbaka. Hennes man fick dock stanna kvar i Dhaka och återvänder bara till byn när tillfälliga jobb uppstår.

Väl tillbaka i sin hemby kom Kakoli i kontakt med ActionAid. Tillsammans med flera andra kvinnor fick hon då utbildning i katastrofberedskap. Genom utbildningen fick hon lära sig hur hon kan förebygga och minimera de skador som uppstår av naturkatastrofer som cykloner och översvämningar.

Idag, när Kakoli ser tecken på att en katastrof är på väg att slå till förflyttar hon snabbt sig själv och barnen till en säker plats. Hon konserverar mat och har höjt upp sitt hus, sin ugn och huset där familjens kycklingar bor för att kunna skydda sig från översvämningar. Tack vare utbildningen känner hon sig bättre förberedd att kunna hantera en katastrof. Samtidigt berättar hon att det blir allt svårare, eftersom effekterna av klimatförändringarna tilltar för varje år.