Skip to the content

Florence (th) från Uganda driver ett kvinnonätverk i huvudstaden Kampala där kvinnor som utsatts för våld kan få råd och stöd. Harriet (tv) är en av hundratals kvinnor som, med hjälp från Florence och hennes kollegor, har kunnat ta sig ur en relation där hon utsattes för våld.


Kampen för kvinnors rättigheter är viktigare än någonsin!

Den 8 mars infaller internationella kvinnodagen. En dag som handlar om det givna faktumet att alla människor, oavsett kön, ska ha samma rättigheter. En självklarhet i teorin men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Därför arbetar ActionAid för att stärka kvinnors rättigheter varje dag, året om.
 
Här är några (av oändligt många) exempel på varför frågan om kvinnors rättigheter är så viktig.

♀️ Kvinnor utgör halva jordens befolkning men äger bara 20 procent av all mark. 

♀️ I 18 av världens länder får kvinnan inte arbeta utan sin mans tillstånd.

♀️ Bara 25 procent av ledamöterna i världens parlament är kvinnor. 

♀️ 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har utsatts för könsstympning 

♀️ Med dagens utvecklingstakt kommer det ta 250 år innan män och kvinnor har lika löner. 

♀️ Var tredje kvinna utsätts för våld någon gång under sin livstid. 

Bakslag mot flickors och kvinnors rättigheter
Under rådande pandemi har flickors och kvinnors rättigheter inskränkts ännu mer. Våldet mot kvinnor har ökat, fler flickor hindras från att gå i skolan och gifts bort och kvinnors obetalda arbete i hemmet ökar. Därför är arbetet med att synliggöra och stå upp för allas rättigheter, oavsett kön, viktigare än någonsin. 

Hur kan vi stärka kvinnors rättigheter?
Vi tror att en avgörande faktor för att skapa samhällen där män och kvinnor åtnjuter samma rättigheter handlar om att öka kvinnors rätt till självbestämmande, inflytande och ledarskap. Därför utbildar ActionAid kvinnor i ledarskap och därför leds våra insatser i stor utsträckning av kvinnor som själva lever i de områden där vi är verksamma. Det gäller inte minst i samband med covid-19 där det är lokala kvinnogrupper som leder arbetet med att minska smittspridningen, öka kunskapen och stärka beredskapen. 

Vill du stötta arbetet?
Genom att bli månadsgivare är du med och bidrar till att alltfler kvinnor kan ta ledande positioner i samhället.

Läs gärna mer om vårt arbete att stärka kvinnors inflytande och ledarskap här.