Skip to the content

Pressmeddelande 2021-11-26

 

Årets julkampanj från ActionAid  

1 000 kvinnor utbildas i att leda katastrofarbete

Tänk dig att vara höggravid när en jordbävning slår till. Eller att ha mens i ett flyktingläger utan tillgång till rent vatten och mensskydd. I årets julkampanj #Kvinnorleder, lyfter ActionAid kvinnors utsatthet i katastrofer – och vilka positiva förändringar som sker när kvinnor leder katastrofarbetet. Målet är att utbilda 1 000 kvinnor i katastrofberedskap och ledarskap, vilket i sin tur kan leda till att 100 000 kvinnor nås av rätt insatser och information.

2021 har varit ett katastrofintensivt år och ActionAid har arbetat med humanitära insatser i flera av de värst drabbade länderna, däribland Afghanistan, Haiti och Etiopien. När en katastrof inträffar förbises ofta flickors och kvinnors behov och de drabbas därför oproportionerligt hårt. Samtidigt har kvinnors ledarskap i humanitära situationer en bevisat positiv effekt på såväl deras egna liv och rättigheter som på hela samhällen.

– Vårt arbete i katastrofer präglas av ett starkt fokus på att ge kvinnor ökat inflytande och möjlighet att leda arbetet. Vid våra insatser i Zimbabwe, efter cyklonen Idai, 2019, nådde varje kvinna som gått utbildningen i sin tur ut till 100 andra kvinnor. Om vi i årets julkampanj kan utbilda 1 000 kvinnor har vi med andra ord möjlighet att nå ut till 100 000 kvinnor totalt. Det lägger grunden för både effektiva katastrofinsatser och en mer jämställd utveckling på sikt, säger Jennifer Vidmo, generalsekreterare, ActionAid Sverige.

Under utbildningarna får kvinnorna bland annat lära sig att analysera behov, sprida information och dela ut förnödenheter på ett säkert sätt. De får även kunskap i livräddande insatser och deltar i arbetet med att skapa säkerhet och trygghet för sig själva och andra grupper som lever i utsatthet.

Positiva effekter av att kvinnor leder katastrofarbete[1]

  • Jämställdheten stärks genom att kvinnor får mer inflytande och makt. Kvinnor som går utbildningen tar ofta ledande roller även efter en katastrof.
  • Fler människor får sina behov tillgodosedda, däribland flickor och kvinnor, vars särskilda behov i samband med till exempel mens och graviditet ofta förbises.
  • Säkerhet för flickor och kvinnor prioriteras i högre grad, vilket skyddar dem från våld och övergrepp.
  • Tillgången till hälsovård, utbildning, rent vatten och mat ökar.

Köp årets julklapp

Genom att köpa en ”Utbildning i katastrofberedskap” bidrar du till att en kvinna får ökad möjlighet att själv överleva en katastrof - men också att hon får kunskap och verktyg att hjälpa andra. En gåva som räddar liv, helt enkelt. Du kan också stötta kampanjen genom att swisha till 90 00 837 (märk gåvan Kvinnor leder).

För mer information, kontakta:
Sara Hjelm, Kommunikationsansvarig, ActionAid Sverige. Mobil: 072-080 10 36, E-post: sara.hjelm@actionaid.org

Om ActionAid Sverige
ActionAid Sverige är en biståndsorganisation som arbetar för att minska fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom, där flickor kan växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma sina egna liv och samhället de lever i. ActionAid grundades 1972 och finns i 46 länder över hela världen. ActionAid Sverige har funnits sedan 2006.

[1] Källor:
Institute for Development Studies and UN Women (2015), The Effect of Gender Equality Programming on Humanitarian

ActionAid (2016) On the frontline. Catalysing women’s leadership in humanitarian action