Skip to main content
actionaid-kvinnorsledarskap203

Så skapar vi förändring

Läs om vår förändringsteori och exempel på resultat

Vi vill skapa positiva förändringar som består, generation efter generation. En förutsättning för att det ska kunna ske är att vi alltid arbetar tillsammans med människorna som lever i de områden där vi är verksamma och med de flickor och kvinnor vars rättigheter vi har i uppdrag att försvara och stärka. Det är deras inneboende kraft och kunskap som driver arbetet framåt. När människor går samman i en gemensam strävan att uppnå rättvisa – då kan hållbara förändringar ske från grunden.

Vår förändringsteori
 

ActionAid förändringsteori
ActionAid förändringsteori

Exempel på insatser och resultat, 2021

Varje år ser vi hur de insatser vi gör leder till positiv utveckling för såväl enskilda individer och grupper som för hela samhällen.

Indien: I maj 2021 ökade spridningen av covid-19 dramatiskt i Indien. ActionAid kunde snabbt bistå med stöd och nådde totalt ut till nära sju miljoner människor med hygienartiklar, ekonomiskt stöd och insatser för att stoppa våld mot kvinnor. Som alltid genomsyrades de humanitära insatserna av kvinnors ledarskap, trygghet och inflytande.

Bangladesh:
I Bangladesh gifts många flickor bort istället för att gå i skolan. I området Champapur, som ligger vid kusten i södra delen av landet, har ActionAid etablerat samarbeten med områdets skolor och startat kvinnogrupper som utbildats i betydelsen av flickors skolgång. Kvinnorna har spridit informationen vidare och särskilt riktat in sig på män med döttrar. Arbete har gett resultat och andelen flickor som går i skolan har ökat från 37 % (2019) till 58,5 % (2021).

Palestina: Situationen för kvinnor i Palestina är svår på flera sätt. Många kvinnor är ekonomiskt beroende av sina män, utsätts i hög grad för våld och övergrepp och lever helt i avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter. Under 2021 utbildade ActionAid 26 kvinnor i affärsutveckling och 17 kvinnor fick ekonomiskt bidrag och coachning för att kunna förverkliga sina affärsprojekt.

Nigeria: Tillgång till sjukvård är en grundläggande rättighet, ändå dör en gravid kvinna eller ett nyfött barn var elfte sekund i världen. I Nigeria är problemet utbrett och många kvinnor föder barn helt i avsaknad av säker vård. Genom lokal organisering och påverkansarbete har ActionAid förbättrat förlossningsvården för kvinnor i Deltaområdet i Nigeria. 2010 stod en ny förlossningsklinik klar och för några år sedan byggdes vårdcentralen ut efter beslut från hälsomyndigheten i landet. I slutet av 2021 hade 500 barn fötts på den nya kliniken.

Afghanistan: Den allvarliga utvecklingen i Afghanistan har försatt människor i en djup och svår humanitär kris. ActionAid finns på plats i sju av landets provinser och insatserna under 2021 har varit fokuserade till att tillgodose grundläggande hygienbehov, dela ut matpaket, skydda kvinnor och flickor från våld, ge kontant stöd för att hjälpa familjer att köpa mat, köksredskap och andra förnödenheter.