Skip to the content

Ditt arv förändrar liv!

Genom att avsätta en gåva till ActionAid i ditt testamente ger du flickor och kvinnor chansen till en ljusare framtid. Din gåva ger de mest utsatta tillgång till sina grundläggande rättigheter och därmed större möjligheter att ta sig ur fattigdom och långsiktigt förändra sina liv.

Ditt bidrag betyder mer än du kan föreställa dig! 

Om du är myndig så har du rätt att skriva ett testamente. Ett testamente är en juridisk handling där du berättar vad som ska hända med dina ägodelar efter din död. Du kan skriva ditt testamente själv eller ta hjälp. Du måste hålla dig till vissa regler för att testamentet ska vara giltigt.

Nedan kommer information och några viktiga punkter:

  • Testamentet måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat.
  • Testamentet ska bevittnas av två personer över 15 år. De får inte vara nära släkt med dig eller ärva något enligt ditt testamente. Glöm inte namnförtydligande och personnummer på vittnena.
  • Det är väldigt viktigt att vittnena är närvarande samtidigt som du skriver under ditt testamente eller bekräftar din namnteckning.
  • Vittnena behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de måste ha klart för sig att det är ett testamente som de bevittnar och att du är vid dina sinnens fulla bruk.
  • Du bör datera ditt testamente samt uttrycka dig så klart och tydligt som möjligt så att det inte uppstår några tveksamheter vad gäller din sista vilja.

Vill du veta mer om hur du testamenterar till ActionAid eller beställa en testamentesfolder med mer information? Kontakta Linda Fredricsdotter, linda.fredricsdotter@actionaid.org, eller telefon 08-615 55 69 eller Kalle Larsson, kalle.larsson@actionaid.org, telefon 08-615 55 57.

Varmt tack för ditt stöd!