Skip to the content

35 procent av alla kvinnor i världen utsätts för våld och var femte kvinna kommer någon gång utsättas för våldtäkt. Detta måste få ett stopp! Världen över höjer kvinnor sina röster för rättvisa. Låt oss tillsammans höras ännu högre.


Det räcker nu!

Varje dag hotas och tystas kvinnor bara för att de är kvinnor. Var med oss i kampen för en jämställd värld fri från våld och förtryck. Som månadsgivare hos ActionAid stöttar du kvinnorättskämpar som världen över kämpar för sina rättigheter. 

 
Ta ställning med oss!

Som månadsgivare är du med och kämpar för en rättvis värld utan fattigdom, med ett särskilt fokus på kvinnor och flickor.

ActionAid arbetar tillsammans med kvinnor världen över för att förändra maktstrukturer. Tillsammans arbetar vi genom påverkansarbete på lokal, nationell och global nivå samtidigt som vi finns på plats och utbildar kvinnor i ledarskap och egenförsörjning.


Vart går pengarna?

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 77% av pengarna går direkt till ändamålet.