Skip to the content

Varje dag menstruerar omkring 300 miljoner flickor och kvinnor i världen. Trots att mens är grunden till allt mänskligt liv och en del av vardagen för halva jordens befolkning leder det till enorma orättvisor. För en del flickor kan mensen till och med kosta en hel framtid i form av utebliven skolgång, barnäktenskap och infektionssjukdomar. Hjälp oss göra skillnad!

Upp till 50 uteblivna skoldagar varje år. Det är verkligheten för en del flickor som, på grund av att de inte har tillgång till ordentliga mensskydd, tvingas stanna hemma från skolan. På sikt leder skolfrånvaron till att flickorna fråntas en av de mest grundläggande rättigheterna – rätten till utbildning. Istället faller de ur skolan helt och löper därmed större risk för att giftas bort och bli gravida i unga år. Genom att bli månadsgivare hos ActionAid kan du bidra till att fler flickor får tillgång till mensskydd och hygien - så att de kan gå i skolan även när de har mens. Bli månadsgivare idag!


Tygtrasor och tidningspapper i bristen på mensskydd

En klar majoritet av alla flickor och kvinnor i världen saknar tillgång till ordentliga mensskydd. Istället tvingas de använda exempelvis tygtrasor, tidningspapper och löv. Detta är inte bara obekväma lösningar utan innebär också stora hälsorisker som i värsta fall kan leda till livshotande infektioner. Detta gäller inte minst för flickor och kvinnor som lever på flykt med minimal tillgång till mensskydd och rent vatten.

Som månadsgivare kan du bidra till att fler flickor får mensskydd! Bli månadsgivare via länken nedan och gör skillnad - varje dag!

 


Många vet inte vad mens är

Många flickor vet heller inte vad som händer när de får sin första mens eftersom ingen har berättat det för dem och det finns ingen information att tillgå. I en del länder omgärdas mensen även av myter där menstruerande flickor och kvinnor anses vara ”orena” och till exempel inte får äta tillsammans med övriga familjen eller sova i sitt eget hus.

 


Flickor har rätt att gå i skolan

För ActionAid är det en självklarhet att flickor inte ska diskrimineras eller missa skolan på grund av att de har mens. På många platser där vi arbetar ser vi vilken enorm skillnad ordentliga mensskydd, toaletter och ökad kunskap om mens kan göra för att flickor ska kunna gå i skolan i samma utsträckning som pojkar. Därför sprider vi information för att motarbeta tabun och okunskap kring mens. Vi arbetar också för att skolor ska tillhandahålla mensskydd och ha tillgång till toaletter.

I bland annat Nyanga, Zimbabwe (bilden) har vårt arbete gett resultat och flera skolor erbjuder nu gratis mensskydd till alla flickor så att de inte ska missa undervisning på grund av att de har mens.


Så har vi räknat

Priserna som presenteras är exempel på vad din gåva räcker till. 

För 120 kr per månad kan vi förse fem flickor med mensskydd under en månad. Det innefattar kostnader för distribution och även information för de flickor som precis börjat menstruera och inte fått kunskap om hur mensskydd ska användas. 

För 100 kr per månad kan vi se till att skolor kan förse flickor med mensskydd samt utrusta skolor med toaletter och säkra utrymmen, så att flickor kan gå i skolan även när de har mens. Vad gör ActionAid?

  • Delar ut mensskydd vid kriser och katastrofer. Vi är till exempel verksamma i flyktinglägret i Cox’s Bazar, Bangladesh, dit en miljon Rohingyer flytt från Myanmar. I kriser och katastrofer är vårt främsta fokus krishantering samt att se till att flickor och kvinnor känner sig trygga. Förutom det vanliga stödet som inkluderar rent vatten, mat, tak över huvudet osv, delar vi ut bindor, tvål, trosor, ficklampa, tofflor, tandborste och tandkräm. 

 

  • Skapar trygga platser och rum där kvinnor och tjejer kan hantera sin mens med värdighet. I krissituationer handlar det till stor del att skapa separata duschutrymmen och toaletter. Allt sådant arbete leds av kvinnor, för att kvinnorna ska känna sig trygga. I det långsiktiga arbetet skapar vi framförallt trygga rum i skolor – något som fått otroligt positiv respons och verkligen gett effekt. Det förhindrar missade skoldagar, avhopp och skam kring mens. I de trygga rummen finns bland annat bindor, duschutrymme och säng

 

  • Minskar stigmatiseringen kring mens. Det är otroligt viktigt för att flickor ska känna sig trygga, inte skämmas för det mest naturliga och även för att pojkar ska respektera och inte reta sina klasskamrater som har mens, vilket också är en orsak till skolavhopp. Vi arbetar främst med informationsspridning och kunskapsökning – inte enbart gällande mens utan även om kringliggande ämnen såsom graviditet, sex, infektionssjukdomar och risker. Det skapar i sin tur ett tryggare skolklimat.

 

  • Främjar entreprenörskap och sysselsättningen för kvinnor – och samtidigt öka tillgängligheten av ordentliga mensskydd. Ett exempel på detta är en kvinna på Västbanken i Palestina som länge varit delaktig i en kvinnogrupp som ActionAid driver. Hon har nu lyckats öppna sin egen butik där hon säljer ett flertal produkter, bland annat bindor. Det var förut en bristvara men nu säljs de till överkomliga priser i hennes butik. 

Vart går pengarna?

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 79% av pengarna går direkt till ändamålet.