Skip to the content

Tillsammans gör vi skillnad! Som medlem i ActionAid har du möjlighet att påverka, delta vid våra årsmöten och få djupare inblick i vårt arbete. Du ger ActionAid styrka och legitimitet samt bidrar till att bredda vår demokratiska bas. Du får möjlighet att:

  • Engagera dig i våra frågor
  • Delta i olika aktiviteter och events
  • Öka dina kunskaper inom våra tematiska fokusområden
  • Påverka organisationens prioriteringar och strategier
  • Kandidera till och/eller välja vår styrelse
  • Delta på årsmötet
  • Vår tidning re:Action, två gånger per år, med nyheter om ActionAids arbete runt om i världen

Medlemskapet ingår för alla som är regelbundna givare i ActionAid, det vill säga månadsgivare eller faddrar. Om du inte är det kan du bli medlem genom att betala 100 kronor per år via länken nedan.

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap här!