Skip to the content

Genom att stötta oss, blir du en del i en positiv förändring för någon som behöver det som mest.

En gåva till ActionAid är en gåva till utsatta flickor och kvinnor världen över. Kvinnors rättigheter är en del av allt vi gör. Det kan handla om flickors rätt till utbildning, att försvara kvinnors rätt till mark, att stärka kvinnors inflytande i politiken eller hjälpa flickor att höja sina röster och kräva sina rättigheter.

Din gåva är viktig för oss!

Du kan skänka på olika sätt. Sätt in din gåva via Plusgiro 90 00 83-7, Bankgiro 900-0837 eller Swish 90 00 83 7. Märk gärna din gåva med "Flickor och kvinnor". Vill du hellre betala med bankkort eller via din internetbank går det bra att göra det här

Du kan också köpa fina gåvokort med varierande ändamål i vår gåvoshop. Den perfekta presenten!

Tack för att du gör vårt arbete möjligt!