Skip to the content

Katastrofinsatser i Haiti

I oktober 2016 slog orkanen Matthew till och orsakade stor förödelse i Haiti. Västvärldens fattigaste land drabbades av ytterligare en katastrof, vilket medförde nya utmaningar för dess befolkning som redan befann sig i utsatthet efter den svåra jordbävningen 2010.

ActionAid har funnits på plats i Haiti sedan 1997 och bedriver sedan dess ett långsiktigt utvecklingsarbete. Vi är starkt förankrade lokalt och arbetar tätt ihop med partnerorganisationer och människorna i samhällena. Därför kunde vi också snabbt samordna och komma igång med de akuta katastrofinsatserna. Situationen har nu stabiliserats något och arbetet handlar mer om återuppbyggnad än akuta katastrofinsatser. Ett hotande kolerautbrott har kunnat undvikas och antalet misstänkta kolerafall har sjunkit.

Med stöd från våra givare har ActionAid kunnat dela ut vatten, mat, tvål, aquatabs (vattenreningstabletter) och kolera-kit. Vi har även kunnat erbjuda tak över huvudet samt trygghet och stöd för kvinnor. I vår verksamhet har vi alltid ett särskilt fokus på kvinnor och flickor då de tillhör de mest utsatta i katastrofsituationer. Vi har därför etablerat så kallade ”trygghetszoner” där kvinnor och barn erbjuds mat, trygghet och en paus från vardagen. Snickare har utbildats för att underlätta och förbättra återuppbyggnadsprocessen efter orkanen och utbildningar i säkerhet och motståndskraft har anordnats. Det handlar om att minska lokalsamhällenas utsatthet, öka deras beredskap och göra dem bättre rustade att hantera framtida katastrofer. Totalt kommer 24 000 människor att kunna ta del av denna information och kunskap.

Det ser åter hoppfullt ut för människorna i Haiti, men mer stöd behövs och kommer så att behövas under lång tid framåt. Vill du vara med oss i återuppbyggnadsarbetet i Haiti, sätt in valfritt belopp genom att klicka här! eller använd något av följande betalningssätt:

  • Swish: Nummer 900 08 37 (ange "Haiti" i meddelandet)
  • SMS: Skicka ”ActionAid Haiti” till nummer 72970. Belopp: 100 kr
  • Plusgiro 90 00 83-7 (märk gåvan ”Haiti”)