Skip to the content

Mens är grunden till allt mänskligt liv. Ändå är det en stigmatiserad och tabubelagd fråga som leder till orättvisor för flickor och kvinnor i olika delar av världen. 

Vi tror att om det var män som hade mens skulle mycket se annorlunda ut. Frågan skulle inte vara tabu. Och på många platser i världen skulle konsekvenserna och åtgärderna se helt annorlunda ut. Vad tror du? Titta gärna på videon nedan och dela och kommentera i sociala medier. Mens - en global orättvisa

Nästan 9 av 10 kvinnor saknar tillgång till ordentliga mensskydd. Istället tvingas de använda papper, löv eller tygtrasor. Ofta måste de stanna hemma från skolan eller arbetet när de har mens och bristen på sanitetsmöjligheter ökar risken för infektionssjukdomar.

 


Ge bort mensskydd

I vår gåvoshop finner du Mensskyddet – en gåva som bidrar till att fler flickor och kvinnor får tillgång till ordentliga mensskydd och säkra platser. Det gör att flickor kan gå i skolan när de har mens och att kvinnors trygghet och inflytande ökar – något som i förlängningen kan stärka ett helt samhälle.

 


Visste du att...

...i en del länder missar flickor upp till 50 dagar i skolan varje år på grund av mens? 

Utebliven skolgång ökar risken för att fastna i fattigdom och utsatthet, kanske bli bortgift tidigt, och på så sätt få sämre möjlighet till ett självständigt liv. Med andra ord kan det påverka både hälsa, utbildning och försörjning/jobbmöjligheter.


Siffror om mens

Kvinnor i Sverige lägger upp till 70 000 kronor på sin mens under en livstid.

Sverige är ett av de länder i EU som har högst mervärdesskatt på mensskydd, där vi betalar 25 procent moms för våra mensskydd. Det är betydligt högre än att:

  • åka tåg eller flyg 6%
  • gå ut och äta på restaurang 12%.
  • laga sin cykel är 6%
  • anlita en PT 9%.

Forskning visar att mer än var tionde kvinna i Sverige får sjukdomen endometrios, som kan orsaka oerhörda menssmärtor.

 

 


Vad gör ActionAid?

 

  • Delar ut mensskydd vid kriser och katastrofer. Vi är till exempel verksamma i flyktinglägret i Cox’s Bazaar, Bangladesh, dit Rohingyabefolkningen flytt från Myanmar. I kriser och katastrofer är vårt främsta fokus krishantering samt att se till att flickor och kvinnor känner sig trygga. Förutom det vanliga stödet som inkluderar rent vatten, mat, tak över huvudet osv, delar vi ut bindor, tvål, trosor, ficklampa, tofflor, tandborste och tandkräm. 

 

  • Skapar trygga platser och rum där kvinnor och tjejer kan hantera sin mens med värdighet. I krissituationer handlar det till stor del att skapa separata duschutrymmen och toaletter. Allt sådant arbete leds av kvinnor, för att kvinnorna ska känna sig trygga. I det långsiktiga arbetet skapar vi framförallt trygga rum i skolor – något som fått otroligt positiv respons och verkligen gett effekt. Det förhindrar missade skoldagar, avhopp och skam kring mens. I de trygga rummen finns bland annat bindor, duschutrymme och säng

 

  • Minskar stigmatiseringen kring mens. Det är otroligt viktigt för att flickor ska känna sig trygga, inte skämmas för det mest naturliga och även för att pojkar ska respektera och inte reta sina klasskamrater som har mens, vilket också är en orsak till skolavhopp. Vi arbetar främst med informationsspridning och kunskapsökning – inte enbart gällande mens utan även om kringliggande ämnen såsom graviditet, sex, infektionssjukdomar och risker. Det skapar i sin tur ett tryggare skolklimat.

 

  • Främjar entreprenörskap och sysselsättningen för kvinnor – och samtidigt öka tillgängligheten av ordentliga mensskydd. Ett exempel på detta är en kvinna på Västbanken i Palestina som länge varit delaktig i en kvinnogrupp som ActionAid driver. Hon har nu lyckats öppna sin egen butik där hon säljer ett flertal produkter, bland annat bindor. Det var förut en bristvara men nu säljs de till överkomliga priser i hennes butik. 

Vart går pengarna?

Våra insamlade medel bekämpar sociala orättvisor, ojämlikhet och fattigdom. 77% av pengarna går direkt till ändamålet.