Skip to the content

Kvinnors och flickors rättigheter

Kvinnor runt om i världen är mer benägna att leva i fattigdom - bara för att de är kvinnor. De har mindre tillgång till mark, utbildning, inkomst och beslutsfattande – en strukturell diskriminering som hindrar dem att ta sig ur fattigdom. ActionAid sätter kvinnors och flickors rättigheter i centrum för allt vårt arbete eftersom denna ojämlikhet är en orättvisa som måste bekämpas och därför att ett genusperspektiv är avgörande för att förstå orsakerna till fattigdom. Det perspektivet genomsyrar all vår verksamhet, oavsett om det handlar om humanitära insatser, fattigdomsbekämpning eller långsiktigt utvecklingsarbete.

Kampen för demokratiska rättigheter

Demokratin skall erövras där den ännu ej fått chansen och återerövras i de över 100 länder där den de senaste åren gått tillbaka.

Motståndskraft och hållbara försörjningsmetoder

Motståndskraftigt jordbruk och samhällen som kan stå emot katastrofer är grundläggande för utsatta områdens utveckling.

Kvinnligt ledarskap i humanitära katastrofer

Vi bedriver humanitärt arbete för att rädda liv och stärka kvinnors rättigheter vid kriser.


Vårt arbete

ActionAid sätter kvinnors och flickors rättigheter i centrum för allt vårt arbete. Det perspektivet genomsyrar all vår verksamhet, oavsett om det handlar om humanitära insatser, fattigdomsbekämpning eller långsiktigt utvecklingsarbete.

Vi anser att ett genusperspektiv är avgörande för att förstå orsakerna till fattigdom och orättvisa. En långsiktigt hållbar utveckling är också en jämställd utveckling. Kampen mot fattigdom, för social rättvisa och förändring blir inte framgångsrik om inte patriarkala strukturer samtidigt bekämpas.


Vi arbetar i över 45 länder

ActionAid finns i fler än 45 länder och arbetar i över 400 programområden. Partnerskap är av central betydelse för hur vi arbetar. Genom vårt arbete och med hjälp av fadderverksamhet och individuella gåvor länkar vi samman närmare 400 000 människor över hela världen i solidaritetshandlingar.