Skip to the content

Vi arbetar för att främja kvinnors ledarskap i samhällens klimatanpassning

Visste du att klimatförändringarnas konsekvenser som torka, översvämningar och extremväder blir allt vanligare? Vi arbetar för att kvinnor ska bidra till att samhällen blir mindre sårbara inför naturkatastrofer och är delaktiga i beslutsfattande.

Stöd vårt arbete

Genom att stödja ActionAids arbete stöttar du kvinnor till försörjning och samhällen att klimatanpassas. Vi kämpar för en jämlik fördelning av världens resurser. Men vi behöver bli fler i kampen! Stöd oss idag. 

ActionAid-bli-månadsgivare

Stoppa storföretagens miljöförstöring!

Guatemalas ursprungsfolk lever i utbredd fattigdom och är extra utsatta för klimatförändringarnas konsekvenser. Vi stöttar lokal aktivism mot vattendragsförorening som orsakas av palmolje- och bananföretagens utbredning. Var med oss i kampen!


Från obetalda hemarbetare till ledare i katastrofhantering

Läs hur kvinnor i åtta länder leder samhällen från sårbarhet till motståndskraft. Kvinnorna går från att vara hänvisade till obetalt hem- och omsorgsarbete till att delta i det lokala beslutsfattandet i samhället och hitta sätt att öka sina försörjningsmöjligheter.