Skip to the content

Unga kvinnor stärker sin integritet och ekonomiska självständighet

Även om män och kvinnor i Indien har samma politiska och juridiska rättigheter så förhindras kvinnors möjligheter i samhället av kulturella och religiösa normer. Runt en tredjedel av den kvinnliga befolkningen arbetar och får lön. Kvinnornas löner är ofta avgörande för familjens överlevnad men i många fall anses anställning ändå inte som önskvärt för kvinnor. Större delen arbetar inom den informella arbetssektorn. Detta innebär ofta lägre löner, hårda arbetsvillkor och nekad åtkomst till sociala tjänster och arbetsskydd. 

Hushållsarbetares rättigheter måste stärkas!

I Semmencherry området försörjer runt 75% av kvinnorna sig som hushållsarbetare. Hushållerskor är en av de grupper som är mest utsatta för utnyttjande, våld, trakasserier och tvångsarbete. ActionAid arbetar tillsammans med lokala samarbetspartners med att hjälpa dessa kvinnor att förbättra sin förmåga att kräva sina rättigheter som arbetare. Genom kvinnogrupper utbildas deltagarna i rättigheter, minilöner och de lagar som gäller för arbete inom hushållssektorn. Grupperna gör det möjligt för kvinnorna att registrera sig som fackmedlemmar samt få tillgång till pension och kompensation genom välfärdskort.

Våra lokala rättighetsprogram i Bhubaneswar, Chennai, Nagaland och Nalbari-Baksa gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt med flera frågor som könsbaserat våld, kvinnors rättigheter, tillgång till rent vatten, hälsa och utbildning.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss