Skip to the content

Stärker landsbygdens motståndskraft inför klimatförändringar

Senegals ekonomi vilar till stor del på fiske- och jordbrukssektorn. Runt hälften av befolkningen arbetar inom jordbruk. Detta gör landet extra sårbart för naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringar. Konsekvenserna blir många så som brist på mat och dricksvatten, torka, förlorade inkomstkällor och jordbruksmark, samt en omfattande fattigdom. Landets regering stöd till samhällen som behöver ta itu med klimatförändringarna är minimalt. ActionAid arbetar tillsammans med kvinnliga småjordbrukare för att stärka samhällens motståndskraft inför klimatförändringar och bekämpa orättvisor som drabbar kvinnliga jordbrukare på landsbygden. Genom satsningar på att öka kvinnors deltagande i lokalt beslutsfattande om hur jordbruksmark fördelas och regleras, så att kvinnor kan få bättre tillgång till mark och frön. Kvinnogrupper utbildas i ledarskap och opinionsbildning för att kunna påverka lokala beslutsfattare och gemensamt förespråka sina miljörättigheter.

 

I kampen för kvinnors landrättigheter

Förbättrade jordbruksmetoder för att klara av torkan

Större delen av Senegals jordbruk sker under regnsäsongen. Klimatförändringar och längre perioder av torka tvingar många män och pojkar att flytta från samhällen för att hitta andra sätt att försörja sig på. Kvinnor och flickor stannar ofta kvar för att ta ytterligare ansvar för hushållet och matförsörjningen. Detta leder till en så kallad feminisering av fattigdomen där kvinnor utsätts för ökad sårbarhet. ActionAid arbetar tillsammans med lokala kvinnoorganisationer för att skapa mer varierade jordbruksmetoder för alla årstider. Småskaligt jordbruk som fruktträdsodlingar, kycklinguppfödning och fiskodling gör att kvinnorna i samhället kan vara aktiva året om och variera sin inkomst. ActionAid driver även fadderverksamhet i regionen Tambacounda. Detta ger oss möjligheten att arbeta långsiktigt med frågor som barns rätt till utbildning och utbildning, kvinnors och flickors rättigheter samt möjligheten att få tillgång till livsviktig sjukvård.