Skip to the content

Vi stärker människors aktiva deltagande i samhället

ActionAid har verkat i Sierra Leone sedan 1988 och driver projekt i sju distrikt i landet. Vi arbetar för att organisera och stödja kraften hos människor att påverka lokala maktstrukturer och ställa ansvariga aktörer till svars.

Det här gör vi i Sierra Leone

Korruptionen i landet har lett till att staten fått svårt att hantera resurser och misslyckas med att ge personer som lever i fattigdom tillgång till grundläggande sociala tjänster som sjukvård och utbildning. I Sierra Leone arbetar ActionAid med att skapa allianser och sociala nätverk tillsammans med andra lokala organisationer. Syftet med nätverken är att öka invånarnas aktiva deltagande i samhället och göra deras röster hörda i frågor om kvinnors rättigheter, utbildning, försörjning och hur samhället styrs. I Tonkolili-distriktet utbildas kvinnoorganisationer i metoder för att övervaka brott mot kvinnors rättigheter i samhället. Utbildningen riktar sig också mot män och pojkar i arbetet med att stoppa våld mot kvinnor och flickor. ActionAid driver fadderverksamhet i Tonkolili där vi även arbetar för att invånarna i området ska få tillgång till rent vatten, mat, utbildning, och sjukvård.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss