Skip to the content

Vi minskar samhällens sårbarhet inför katastrofer

Vietnam är ett av de länder i världen som drabbas hårdast av klimatförändringar och stigande havsnivåer. Distrikten Krong Bong och Tra Vinh råkar ofta ut för torka, översvämning, jordskred och långvariga regnperioder. ActionAid samarbetar med lokala myndigheter i byarna för att öka samhällens motståndskraft och beredskap genom att utbilda invånarna i katastrofhantering. Hittills har 350 invånare och medlemmar i lokala räddningsteam i Krong Bong diskuterat klimatförändringarna och lärt sig att minimera de negativa konsekvenserna av en katastrof. I Tra Vinh har vi startat 30 arbetsgrupper för katastrofhantering med totalt 850 medlemmar från befolkningen och lokala myndigheter. Målet med arbetsgrupperna är att börja använda beredskapsplaner i katastrofarbetet för att minska samhällens sårbarhet. ActionAid stöttar verksamhet i både Krong Bong och Tra Vinh distrikten genom fadderskap. Där arbetar vi långsiktigt med frågor som barns rätt till utbildning, kvinnors rättigheter och hållbart jordbruk.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss