Skip to the content

Berättelser om kampen för att återerövra demokratin

Här kan du läsa berättelser från olika platser i världen om människors kamp för sina demokratiska rättigheter och hur ActionAid stöttar den kampen. Vissa grupper arbetar för motverka ett krympande demokratiskt utrymme i samhället, andra kämpar för ett demokratiskt utrymme som de hittills inte fått tillgång till. 

Myndigheterna i Uganda stängde ner ActionAid’s arbete

Den 13 oktober stängde de ugandiska myndigheterna ner bankkontona för ActionAid Uganda och flertalet andra organisationer i landet som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa. Detta är andra gången på mindre än en månad som den ugandiska staten riktar hot mot ActionAids arbete i Uganda. Vi ser detta som en direkt provokation mot vårt och flera andra organisationers öppna ställningstagande mot regeringens nya lagförslag om att häva åldersgränsen för presidenten, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare för ActionAid Sverige.

Ökad hotbild mot fackligt engagerade inom textilindustrin i Bangladesh

Här kan du läsa om Shamimas kamp mot ett krympande demokratiskt utrymme för fackligt engagerade inom textilindustrin i Bangladesh

Krympande demokratiskt utrymme – reflektioner kring en negativ global trend

Mattias Brunander, Policy- och programchef på ActionAid Sverige delar här med sig av sina tankar och reflektioner kring den negativa globala trenden av krympande demokratiskt utrymme.

Kampen för HBTQ-personers rättigheter i Liberia

Situationen för HBTQ-personer i Liberia är väldigt svår då utsattheten för våld och diskriminering är stor och de lever i total avsaknad av rättsligt skydd och tillgång till hälsotjänster inom sexuell och reproduktiv hälsa. ActionAid arbetar tillsammans med partnerorganisationen LIPRIDE för att förändra detta.