Skip to the content

Vi finns på plats före, under och efter en katastrof

Allt fler människor i världen drabbas av naturkatastrofer och konflikter. Risken för att råka ut för en katastrof ser olika ut beroende på vem du är. Människor som lever i fattigdom drabbas värst. Kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt, vilket speglar deras ställning i de samhällen de lever i. Därför är katastrofarbete också en fråga om rättigheter. Tack vare vår lokala närvaro finns vi på plats före, under och efter en katastrof. Vi arbetar långsiktigt med att rädda liv och skydda rättigheter, alltid med utsatta och marginaliserade grupper i fokus.

COVID-19: Här kan du läsa om hur vi just nu arbetar för att minska smittspridningen vårt fokus på att stötta de mest utsatta människorna. 
Stöd vårt arbete

Med hjälp av vår katastroffond är vi beredda att svara upp när katastrofen sker och att bistå där behovet är störst - med ekonomiskt stöd redan inom 48 timmar. Det räddar liv, ger praktiskt stöd och försäkrar oss om att de som bor på platsen ska ha inflytande på återuppbyggandet.


”Kalla mig inte offer!”

Vi vill förändra det narrativ som gång på gång reducerar kvinnor till offer i katastrofer. Kvinnors aktiva deltagande bidrar inte bara till effektiv respons, utan även till långsiktig förändring. Det är dags för ett feministiskt perspektiv i det humanitära arbetet!


Vi vill se fler kvinnorättsorganisationer i det humanitära arbetet

Kvinnors kunskaper är en stor tillgång vid en katastrof. Ända nekas de allt för ofta inflytande över det humanitära arbetet. Vi måste omfördela makten för att skapa mer jämlika katastrofinsatser. För ActionAid är stärkandet av kvinnors rättigheter och kvinnors ledarskap i humanitärt arbete ett steg i rätt riktning.