Skip to the content

Ojämställdhet är grundorsaken till alla former av våld mot kvinnor

En av tre kvinnor i världen utsatts för våld under sin livstid – det är inte acceptabelt! Gör som oss och engagera dig i kampen för att krossa patriarkala maktstrukturer.Vi arbetar mot kvinnlig könsstympning i Sverige och i världen

Varför sker kvinnlig könsstympning? Övergreppet är ett sätt att utöva makt över kvinnors kroppar, sexualitet och frihet. För att förändra attityder är det viktigt att arbeta på lokal nivå tillsammans med människor som utövar traditionen. I Sverige har vi bidragit i arbetet med den nationella handlingsplanen mot kvinnlig könsstympning.Vi stärker kvinnors ekonomiska självständighet i Uganda

Visste du att kvinnor som lever i fattigdom ofta nekas rätten att äga mark? Tillsammans med kvinnoorganisationer motarbetar vi negativa attityder och normer som påverkar kvinnors landrättigheter.


Läs våra senaste rapporter om kvinnors rättigheter

Rätten att välja var du rör dig, hur du klär dig, vem du gifter dig med och om och när du skaffar barn är val som många av oss tar för givet. Men för de flesta kvinnor och flickor i världen är verkligheten en helt annan. Läs rapporten om hur kvinnor och flickors sexuella frihet och hälsa begränsas.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss