Skip to the content

Kvinnors och flickors rättigheter

Fler kvinnor än män lever i fattigdom - bara för att de är kvinnor. Kvinnor har mindre tillgång till mark, utbildning, inkomst och beslutsfattande – en strukturell diskriminering som hindrar dem att ta sig ur fattigdom.

ActionAid sätter kvinnors och flickors rättigheter i centrum för allt vårt arbete. Vi anser att denna ojämlikhet är en orättvisa som måste bekämpas och att ett genusperspektiv är avgörande för att förstå orsakerna till fattigdom och orättvisa. Det perspektivet genomsyrar all vår verksamhet, oavsett om det handlar om humanitära insatser, fattigdomsbekämpning eller långsiktigt utvecklingsarbete.

Vi arbetar tillsammans med kvinnor över hela världen för att identifiera de förändringar som kvinnorna själva vill få till stånd och med att stärka dem i att hävda sina rättigheter.

Kvinnor är starka förändringsaktörer. Vi tror att det bästa sättet att bekämpa fattigdom är att stärka kvinnor i deras egen kamp och stötta dem i att frigöra sin egen potential att förändra världen.

Ytliga problemanalyser ger ytliga lösningar. Det tror vi inte på. Vi söker hållbara lösningar till fattigdomens och orättvisornas grundorsaker. Därför försöker vi ändra på de maktordningar som återskapar grundproblemet. Vi talar om maktordningar mellan män och kvinnor, mellan de som har och de som inte har, och mellan andra grupper i samhället.

Av dessa maktordningar genomsyrar den patriarkala alla de andra. Kvinnor underordnas systematiskt, deras möjligheter beskärs, de utsätts för våld och till och med mördas, och allt detta av det enda skälet att de är kvinnor. Till skillnad från många andra nöjer vi oss inte med att bara ”ta hänsyn” till detta eller att inte göra det värre. Tvärtom ser vi varje projekt och program som en möjlighet att bryta patriarkatet och stärka kvinnors status, alldeles oavsett om det är fråga om en katastrofinsats, klimatsmart jordbruk, demokrati eller vilket annat tema som helst.

Vårt kvinnorättsarbete utgår från fem huvudområden

Våld mot kvinnor

Kvinnor och flickor runt om i världen utsätts för omfattande våld, sexuella trakasserier och övergrepp i hemmet, på arbetsplatser, på gatorna och i kollektivtrafiken. Kvinnors rädsla för våld är en inskränkning av deras grundläggande rättigheter och hindrar dem från att leva sina liv fullt ut.

Ekonomiska rättigheter

ActionAid stöttar kvinnor i deras kamp för anständiga arbeten, rättvisa skatter för att minska ojämlikheten och för att se en rättvisare uppdelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet - inklusive offentliga tjänster för att minska slit och hårt rutinarbete samt säkerställa bättre kvalitetsvård för människor som lever i fattigdom.

Kvinnors kontroll över sina egna kroppar

Över hela världen tvingas kvinnor och flickor att uthärda skadliga sedvänjor som orsakar dem stort lidande. ActionAid arbetar med kvinnor för att stoppa kvinnlig könsstympning, tidigt eller tvångsäktenskap, könselektiva aborter, hedersbrott och många andra skadliga sedvänjor.

Mobilisering av kvinnor

Vi arbetar med partners och kvinnorättsorganisationer för att mobilisera samhällen, länka samman kvinnor, män, flickor och pojkar i en gemensam kamp för att få till stånd ytterligare förändringar för att stärka kvinnors och flickors rättigheter runt om i världen.

Kvinnliga jordbrukare

ActionAid stöder kvinnliga jordbrukare att starta och driva kooperativ så att de får bättre möjligheter att få sina ekonomiska rättigheter tillgodosedda.