Skip to the content

Katastrofinsatser och beredskap

Leading the way

Kvinnoledda katastrofinsatser i centrala Sulawesi.

Making the local global

ActionAid ger vägledning i humanitärt arbete med kvinnors ledarskap som utgångspunkt. 

Kvinnligt ledarskap och lokalt ägarskap är avgörande vid katastrofinsatser

ActionAid efterlyser i publikationen "Humanitarian responses localisation" en radikal förändring av det globala humanitära systemet.

Shifting the power

Shifting the power (STP) är ett treårigt projekt som syftar till att stärka kapaciteten och möjligheterna för lokala aktörer att påverka och bidra till utvecklingen av ett mer balanserat humanitärt systemet.

Transforming surge capacity

Transforming surge capacity (TSC) är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla effektiva sätt att omplacera resurser för att svara upp mot katastrofer och humanitära kriser.

Stort behov av satsningar på kvinnors deltagande inom beredskapskapacitet

Hur kan organisationer bättre främja kvinnligt ledarskap inom humanitära insatsteam?


Kvinnors rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Om hur kampen mot våld mot kvinnor och flickor stärker deras sexuella och reproduktiva rättigheter.

End the Cut

Situationen kring kvinnlig könsstympning inom den Europeiska unionen och i Sverige.


Kampen för demokratiska rättigheter

Krympande demokratiskt utrymme i Zambia: Time for Action

Vi ser för tillfället en negativ utveckling i Zambia med ett allt svårare sammanhang för civilsamhällets organisationer att verka i. ActionAid Zambia har släppt en forskningsrapport som avslöjar dessa försök att begränsa det demokratiska utrymmet i landet och som ger förslag på hur de demokratiska rättigheterna istället ska kunna försvaras och stärkas. 

Civilsamhällets krympande handlingsutrymme

Människorättsförsvarare och civilsamhälles-organisationer motarbetas i allt större utsträckning världen över av stater, företag samt extremistiska och fundamentalistiska grupper. I den här granskningsrapporten presenteras en intern undersökning som utfördes under våren 2018 med syftet att dokumentera angrepp som ActionAid utsatts för i elva olika länder.

TAG PLATS! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

TAG PLATS! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering som tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges civic space-arbetsgrupp.


Hållbar försörjning och klimatanpassning

Kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande arbete

Att möjliggöra kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande arbete genom att sträva efter en minskad börda av obetalt hem- och omsorgsarbete

Beyond Caring

Berättelser om hur kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande blir möjligt genom minskat ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete

Kvinnligt ledarskap inom resiliens

Åtta berättelser från olika länder i Asien och Afrika.


Re:Action

ReAction november 2021

Download - File size: 1363KB

Re:Action maj 2021

Download - File size: 1341KB

Re:Action november 2020

Download - File size: 1432KB

Re:Action maj 2020

External web link - /media/386083/reaction-maj-2020-webb.pdf

Re:Action november 2019

Download - File size: 2472KB

Re:Action november 2018

External web link - /media/359420/reaction_nov_2018_s1-12webb.pdf

Re:Action maj 2018

Download - File size: 8763KB

Effektrapporter

Effektrapport 2017

External web link - /media/247195/effektrapport-2017_interactive.pdf

Effektrapport 2016

External web link - /media/83129/effektrapport-aas-2016.pdf

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2020

Download - File size: 1400KB

Verksamhetsberättelse 2019

Download - File size: 35021KB

Verksamhetsberättelse 2018

Download - File size: 5708KB

Verksamhetsberättelse 2017

Download - File size: 2236KB

Verksamhetsberättelse 2016

Download - File size: 478KB


Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss