Skip to the content

Vi arbetar mot kvinnlig könsstympning i Sverige


ActionAid kämpar för att stoppa kvinnlig könsstympning både i Sverige och globalt. Arbetet bygger på att skapa trygghet, öppenhet och attitydförändringar, för att i förlängningen sätta stopp för den skadliga traditionen.

Under 2019 och 2020 har ActionAid finansiering från Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten för att driva kampen mot kvinnlig könsstympning i Sverige. 

Läs mer om "Attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning" - med stöd från Jämställdhetsmyndigheten

Läs mer om "Ett tryggt rum" - med stöd från Socialstyrelsen

På grund av rådande samhällsläge med Covid-19 kan vi för tillfället inte anordna fysiska möten. Därför har vi nu ställt om verksamheten och bedriver arbetet online via vår facebook-grupp. 


I Sverige är könsstympning olagligt sedan 1982, ändå beräknas mer än 19 000 flickor vara i riskzonen för att könsstympas. Övergreppet sker oftast under skollov då flickor tas utomlands för att könsstympas. Ibland sker övergreppet även i Sverige, i hemlighet och ofta utan bedövning. Mörkertalet är stort, många flickor vet inte om att övergreppet är förbjudet eller vågar helt enkelt inte anmäla.

Genom att lära från vårt framgångsrika arbete i flera afrikanska länder informerar vi flickor i riskgrupper i Sverige om deras rättigheter och om vilket stöd de kan få av samhället.

Via vårt nätverk av sakkunniga, ”Champions for Change” håller vi studiecirklar för personer som i sitt arbete möter flickor som har könsstympats eller är i riskzonen. Det är till exempel personal inom vård, skola, socialtjänst och på Migrationsverket.

Läs mer här om vad kvinnlig könsstympning är och vårt arbete globalt och i Sverige. 
”Jag var åtta år när jag könsstympades och det är fortfarande ett plågsamt minne. Det är en verklighet jag delar med miljontals flickor och vi blir fler om vi inte agerar. Jag säger nej till kvinnlig könsstympning, idag och alla andra dagar. Gör det du med!”

Anissa Mohammad, sakkunnig könsstympning på Länsstyrelsen i Östergötland. Medlem i ActionAids nätverk “Champions for Change” mot kvinnlig könsstympning i Sverige.

 

 

Läs om vårt arbete i Sverige